• welcome
  • alamat
  • apc
  • amanvc copy
  • 00042A

  • IMT
  • tahniahvxc
  • 1MRyD
  • imtgt2015
imtgt2

Persembahan Kebudayaan Tiga Negara Meriahkan Pembukaan Karnival Varsiti IMT-GT Ke-17

Berita Penuh

 Print  Email

Visual/Video

videouum video biru
videohep videoequin
uumheptv uumtube

Hubungi Kami

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 UUM SINTOK, KEDAH
Tel:     04 – 928 4011
Faks:  04 – 928 4016
Web:   www.hep.uum.edu.my
Emel:  hep@uum.edu.my

QR code

qrcode

Perkhidmatan Elektronik

i ii iii iv
v vi vii viii
ix x xi xii

waktu

turunmuat 

facebook-icon bloggeruumlogoime copy

uassist alunimKementerian Pendidikan Malaysia